Kelfort IJmenie 2500 ml

Kelfort IJzermenie 2500 ml

Kleur roodbruin.

Op voorraad
Vandaag besteld, vandaag ophalen
Kijk ook bij onze B-keus
Bekijk hier ons actuele aanbod

Kenmerken

DIN gewicht
4,1 kg/st
Artikel ID
4439

Onze voordelen

Altijd voldoende voorraad

Zowel nieuw en B-keus.

Lees meer
Vandaag besteld, vandaag ophalen

Of binnen enkele dagen op locatie geleverd.

Lees meer
Persoonlijk advies

Onze experts helpen u graag.

Lees meer

Productomschrijving:

Kelfort IJzermenie 2500ml biedt bescherming en uitstekende hechting ter bescherming van uw ijzerwerk. Kelfort menie is sneldrogend, roestwerkend en heeft een roodbruine kleur. Overschilderbaar na 18 uur.

Merkinformatie:

Van Delft Staal vertrouwt op het gerenommeerde merk Kelfort voor deze hoogwaardige grondlaag. Kelfort staat bekend om zijn jarenlange ervaring en levert consistent A-kwaliteit.

Belangrijkste specificaties op een rij:

  • Kleur: Roodbruin
  • Inhoud: 2500 ml
  • Toepasbaar: Binnen en buiten
  • Toepassing: Metaal en hout
  • Basis: Terpentine gedragen
  • Verwerkingstemperatuur: 20 °C
  • Overschilderbaar: Na 18 uur

Liever op zoek naar minder inhoud menie? Klik hier Pot menie 750 ml.

Wat staat er op het etiket IJzermenie?

Gevaarlijke bestanddelen:

Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten

Gevarenaanduidingen (CLP)

H226 – Ontvlambare vloeistof en damp.
H336 – Kan slaperigheid en/of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbeveling (CLP)

P102 – Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 – Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.
P271 – Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 – Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, oogbescherming dragen.
P312 – Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
[Bij spuitapplicatie; P261 – Inademing van spuitnevel vermijden].

Meer weten?

Wilt u meer informatie over Kelfort IJzermenie of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via (073) 7600132 of verkoop@vandelftstaal.nl. Wij helpen u graag verder. Ook voor persoonlijk advies bent u bij ons van harte welkom.